menu >

trasa biegu

zapisz się

Biegniemy już 10 listopada 2019Regulamin

 XIV MIĘDZYNARODOWY  KOŚCIAŃSKI PÓŁMARATON 

im. dra HENRYKA FLORKOWSKIEGO

  28 października 2018 roku

 

 

 1. I.     CEL

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja Powiatu Kościańskiego w kraju i poza granicami. Oddanie hołdu i zachowanie pamięci o wybitnym regionaliście dr Henryku Florkowskim.

 

 1. II.  ORGANIZATORZY
 2. Powiat Kościański
 3. Gmina Miejska Kościan
 4. Gmina Kościan
  1. Ludowy Klub Sportowy „Sana” w Kościanie, ul. Sienkiewicza 39, 64-000 Kościan,  nr KRS 0000066915, REGON 410232629, NIP 6981399742

przy współpracy: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu , Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie, Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły  Sportowe w Poznaniu, Powiatowego Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kościanie, Klubu Sportowego Sztafeta Ateńska,

 

 1. III.   SPONSORZY

Producent, dystrybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO Kościan, P.P.H.U. „MAGIK” Piotr Domagała, Bank Spółdzielczy w Kościanie, SGB - Bank S.A. Poznań, Nadleśnictwo Kościan, Cukiernie z Powiatu Kościańskiego

 

 1. IV.    TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 2. Termin: 28 października 2018 r. - niedziela, godz. 1200.
 3. Miejsce: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. M. Konopnickiej 1; start i meta, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy.
 4. Biuro Zawodów: I Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3;

Biuro będzie czynne 27 października 2018 roku (sobota) od godz. 1100 do godz. 1300 i od godz. 1700 do godz. 1900oraz 28 października 2018 roku (niedziela) od godz. 800 do godz. 1100 (ok. 150 m od linii startu), gdzie zawodnicy odbierają  pakiety i numery startowe. W budynku  Biura Zawodów znajdują się szatnie, natryski oraz depozyt dla zawodników.

 

 

 1. V.  ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE
 2. Limit opłaconych zgłoszeń - 1700 osób.
 3. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie na stronie www.koscianskipolmaraton.pl

Rejestracja zawodników odbywa się  za pośrednictwem w/wym. strony internetowej, zawodnik dokonuje płatności online za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.

 

I termin: zgłoszenie do półmaratonu i dokonanie płatności 60 zł (mieszkańcy powiatu kościańskiego 40 zł);

do 30 września 2018 roku; ( gwarantowany pełen pakiet startowy)

 

II termin: zgłoszenie do półmaratonu i dokonanie płatności 60 zł (mieszkańcy powiatu kościańskiego 40 zł);

od 1 października 2018 roku do 15 października 2018 roku.( organizator nie gwarantuje koszulki okolicznościowej; zawodnik otrzyma numer startowy, medal i posiłek na mecie)

 

     O kolejności umieszczenia na liście startowej decydować będzie  przesłany prawidłowo formularz zgłoszeń oraz

     kolejność wpłat online

 1. 3.    W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Dowód wpłaty  należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie przewiduje możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji ze startu osoby wpłacającej opłatę startową.

 

 

 

 1. VI.              NAGRODY, KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja generalna

 1. 1.    klasyfikacja generalna mężczyzn: od 1 do 8 miejsca - nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca - puchary
 2. klasyfikacja generalna kobiet: od 1 do 8 miejsca - nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca – puchary

 

Kategorie wiekowe

 1. 1.     kategorie wiekowe mężczyzn: od 1 do 3 miejsca – puchary i nagrody finansowe  (wg następujących kategorii: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 + )
 2. kategorie wiekowe kobiet: od 1 do 3 miejsca - puchary i nagrody finansowe (wg następujących kategorii: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 + )

 

Klasyfikacja generalna pracowników ochrony zdrowia (udokumentowany status pracownika)

 1. mężczyźni: od 1 do 3 miejsca - puchary
 2. kobiety: od 1 do 3 miejsca - puchary

 

Klasyfikacja powiatowa

 1. mężczyźni: od 1  do 10 miejsca - nagrody pieniężne
 2. kobiety:  od 1 do 10 miejsca - nagrody pieniężne

 

Klasyfikacje gminne

Mieszkańcy miasta Kościana

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Czempiń

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Śmigiel

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Kościan

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

Mieszkańcy gminy Krzywiń

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - okolicznościowe statuetki

 

Lotna premia na pierwszym okrążeniu

 1. mężczyźni: 1 miejsce - nagroda finansowa
 2. kobiety: 1 miejsce - nagroda finansowa

 

Kategoria niepełnosprawnych intelektualnie  

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - nagrody pieniężne
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - nagrody pieniężne

 

Kategoria kuratorów sądowych – Wielkopolskie Mistrzostwa Kuratorów Sądowych  

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - puchary
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - puchary

 

Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.( od nagród w wysokości  powyżej 760 zł)

 

Zawodnikom startującym w Półmaratonie organizator gwarantuje: ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie, owoce, placek i herbatę.

 1. VII.           LIMIT CZASU

W Półmaratonie obowiązuje limit czasu 3 godziny, po jego upływie zostaje otwarty ruch drogowy, a zawodnicy zobowiązani są  do zejścia na chodnik.

 

 1. VIII.        POMIAR CZASU
 2. Pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma MARATOŃCZYK Pomiar Czasu
 3. Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów  umieszczonych w numerze startowym zawodnika.
 4. Warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym jest posiadanie  numeru startowego z chipem z przodu na koszulce.
 5. W sprawach zgłoszeń, wyjaśniania płatności  kontakt z firmą Maratończyk Pomiar Czasu e-mail :kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl, tel. +48791808392.

 

 

 1. IX.              SZATNIE, DEPOZYTY, NOCLEG

Szatnia i depozyty znajdują się w  budynku Biura Zawodów w  I Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.

Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1 (wymagany własny śpiwór i karimata), po uprzednim zgłoszeniu do organizatora w terminie do  15 października 2018 r.

 

X.   BIEG TOWARZYSZĄCY

Bieg Coccodrillo na dystansie ok. 6,5 km,  start godz. 1200

Zgłoszenia, opłaty startowe

 1. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektroniczne na stronie www.koscianskipolmaraton.pl

Rejestracja zawodników odbywa się  za pośrednictwem w/wym. strony internetowej, zawodnik dokonuje płatności online za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24.

 1.  
 2. Terminy zgłoszeń:  

I termin:  zgłoszenie do biegu i dokonanie płatności 30 zł (mieszkańcy powiatu kościańskiego 20 zł);

do 30 września  2018 r. ( gwarantowany  pełen pakiet startowy )

II termin:  zgłoszenie do biegu i dokonanie płatności 30 zł ( mieszkańcy powiatu kościańskiego 20 zł)

od 1 października 2018 r.  do 15 października 2018 r. ( organizator nie gwarantuje koszulki okolicznościowej, zawodnik otrzyma numer startowy, medal i posiłek na mecie)

 

Wpisanie na listę i nadanie numeru startowego nastąpi po zgłoszeniu elektronicznym i wpłynięciu opłaty startowej.

 1. 4.    W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Dowód wpłaty  należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 3. Organizator nie przewiduje możliwości przenoszenia opłaty startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji ze startu osoby wpłacającej opłatę startową.
 4. W biegu towarzyszącym prawo startu mają osoby urodzone w roku 2002 i starsi.
 5. Zawodnikom organizator gwarantuje: ciepły posiłek, placek, herbatę oraz napoje na trasie i mecie.
 6. Bieg sponsorowany jest przez Firmę Coccodrillo, która  ufunduje  koszulkę i medal pamiątkowy oraz nagrody w  kategoriach wiekowych.
 7. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty  w  terminie do 30 września 2018 roku,   organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki sportowej.

 

Klasyfikacja generalna

 1. mężczyźni: od 1 do 3 miejsca - puchary
 2. kobiety: od 1 do 3 miejsca - puchary

 

Kategorie wiekowe

 1. mężczyźni: od 1 do 3 miejsca - nagrody rzeczowe (16-19, 20-29, 30-39,40 +)
 2. kobiety: od 1 do 3 miejsca - nagrody rzeczowe (16-19, 20-29, 30-39, 40+)

 

Kategoria kuratorów sądowych – Wielkopolskie Mistrzostwa Kuratorów Sądowych  

 1. mężczyźni: od 1  do 3 miejsca - puchary
 2. kobiety:  od 1 do 3 miejsca - puchary

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Półmaratonu i biegu towarzyszącego i ich promocją, w tym publikacją wizerunku, publikowaniem ogólnodostępnych list startowych oraz wyników.  
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na mocy art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Listy startowe i wyniki zawierające dane osobowe będą ogólnodostępne, w tym publikowane na stronie internetowej biegu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania biegów i korzystania ze strony internetowej, a następnie określony w przepisach o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w biegach.
 11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

XII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Limit zgłoszeń na Półmaraton wynosi 1700 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym  w regulaminie terminie.
 2. Trasa posiada atest PZLA.
 3. Każdego zawodnika obowiązują badania lekarskie, a w przypadku braku badań, zawodnik podpisuje oświadczenie, iż startuje na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego stanu zdrowia.
 4. Do startu w Półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność ponoszą zawodnicy we własnym zakresie.
 6. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie Półmaratonu.
 8. Zawodnikom, którzy ukończą Półmaraton gwarantujemy medal (wręczany na mecie).

9. Zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty  w I terminie tj. do 30 września 2018 roku,   organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki sportowej.

10.Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski Półmaratonów.

11.Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA.

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu. Pisemny protest przyjmuje dyrektor biegu w ciągu godziny od zakończenia biegu.
 2. Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji, umieszczenia na liście startowej i w komunikacie końcowym oraz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji Półmaratonu, potwierdzając ją własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym w Biurze Zawodów.
 3. Organizator pozostawia do swojej dyspozycji 100 numerów startowych.
 4. Szczegółowych informacji udziela Roman Talikadze dyrektor biegu, tel. nr 600 565 436, e-mail: talikadze.biegi@wp.pl
 5. 16.              Regulamin, komunikaty organizacyjne dostępne będą na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz  www.maratonczykpomiarczasu.pl

17.Nieoficjalne wyniki półmaratonu będą zamieszczone na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl  bezpośrednio po biegu.

 18.Wyniki oficjalne biegu będą zamieszczone na stronie www.koscianskipolmaraton.pl, www.powiatkoscian.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl

 

Organizatorzy wykonawczy

Organizatorzy tytularni

Sponsorzy

Patronat medialny

XII Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego
realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe