O półmaratonie

Geneza

Mija 20 lat, jak zaproponowałem zorganizowanie pierwszego biegu masowego, który został przyjęty przez ówczesną organizację młodzieżową. Nadała ona biegowi imię Dezyderego Chłapowskiego. Od wielu lat działam na rzecz popularyzacji sportu inicjując i organizując wiele imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, w których uczestniczą zawodnicy z kraju i zagranicy (m.in. Bieg w Widziszewie, Zimowy Bieg Przełajowy w Kościanie, Otwarte Mistrzostwa Ziemi Kościańskiej w Duathlonie). Biegi te spowodowały, że co roku powiększa się grono biegaczy z terenu Powiatu Kościańskiego, którzy traktują bieganie jako najlepszy sposób na aktywny wypoczynek.

Pragnąc wyjść na przeciw oczekiwaniom miłośników tego sportu, zaproponowałem zorganizowanie kolejnej imprezy biegowej, tym razem półmaratonu na dystansie 21,1 km. Pomysł ten poparły władze samorządowe Powiatu Kościańskiego. Przyjęły one zaproszenie do wspólnej organizacji, do której przyczyniają się czynnie również związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, media i sponsorzy. W hołdzie dla dr Henryka Florkowskiego, który również działał na rzecz promocji zdrowia, nadaliśmy biegowi jego imię. Inicjatywa spotkała się z życzliwym przyjęciem przez rodzinę dr H. Florkowskiego, która jednocześnie jest reprezentowana w Komitecie Honorowym Biegu przez synów patrona.

Prezes LKS SANA Kościan Roman Talikadze

O patronie

DR HENRYK FLORKOWSKI

Dr med. Henryk Florkowski urodził się 14 lipca 1921 r. w Lesznie i tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, Gimnazjum i od 1938 r. do Państwowego Liceum im. Stanisława Leszczyńskiego. Wybuch II wojny przerwał dalszą edukację. W czasie okupacji pracował jako robotnik na różnych stanowiskach. W 1941 r. zbiegł z prac przymusowych z Niemiec. Aresztowany, osadzony w obozie karnym. Po ciężkiej chorobie w 1942 r. został zwolniony i wrócił do domu. Naukę kontynuował na tajnych kompletach i w1943 r. uzyskał maturę.Po zakończeniu działań wojennych w kwietniu 1945 r. rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego i w 1950 r. uzyskał dyplom lekarza.

Od 1 grudnia 1948 r. związał się z Kościanem. Najpierw jako asystent w Państwowym sanatorium dla Nerwowo Chorych, później był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Zdrowia, kierownikiem Przychodni Obwodowej. Od 1954 r. do przejścia na emeryturę w 1980 r. pracował w Szpitalu Powiatowym, jako ordynator Oddziału Wewnętrznego, a w latach 1960 -1965 był jego dyrektorem. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe pojął studia doktoranckie i w 1967 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych.

Wiele miejsca w życiu dr H. Florkowskiego zajmowała działalność społeczna. W latach 1954 -1961 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kościanie. Swój czas i trud poświęcał pracy w Polskim Czerwonym Krzyżu i w latach 1957 1984 był prezesem Zarządu Miejskiego PCK w Kościanie, od 1960 r. do 1975 r. członkiem zarządu wojewódzkiego Poznaniu i w latach 1975-1979 wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Lesznie. W pracach społecznych na rzecz medycyny i oświaty zdrowotnej był:

  • Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa w latach 1984-1985, oraz przewodniczącym Zespołu Naukowego tego Komitetu;
  • Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Kościańskiego Szpitalnictwa w latach1985-1990, a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno-Naukowemu tego Komitetu;
  • Wiceprzewodniczącym Kościańskiego Towarzystwa Rozwoju Służby Zdrowia od 1990 r., a także przewodniczył Zespołowi Informacyjno –Naukowemu tego Komitetu. Był także inicjatorem i współorganizatorem wielu   sesji, sympozjów, a także konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Inną wielką pasją dra H. Florkowskiego była działalność regionalna związana z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kościańskiej, którego był współzałożycielem i przez 18 lat jemu prezesował. I tutaj był niestrudzony w swoich działaniach. Dał początek szerokiej działalności publicystycznej i wydawniczej Towarzystwa. Był redaktorem dziewięciu tomów Pamiętników TMZK, napisał i wydał Słownik lekarzy kościańskich i ponadto opublikował ponad dwieście różnych innych artykułów i opracowań. Wygłosił wiele prelekcji, często przypominając sylwetki zapomnianych a zasłużonych dla Ziemi Kościańskiej. Poruszał też problemy ekologiczne i przyczynił się do powstania parków krajobrazowych: przemęckiego i im. gen. D. Chłapowskiego. W dorobku pisarskim dr H, Florkowski dominują dwa kierunki: lekarski, w tym historia medycyny i historyczny dotyczący przeszłości regionu. Dzięki prowadzonym badaniom i swym publikacjom wniósł poważny wkład w poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kościańskiej.

Zmarł 26 grudnia 2003 r. i został pochowany w Kościanie.

Kościański Półmaraton jest zaliczany do 14 biegów Grand Prix Wielkopolski 2023.


Organizatorzy

Organizatorzy wspierający

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy

Patroni medialni

Facebook
×
Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne
Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.